Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 31. 8. 2016 ve všech tříletých učebních oborech. Vyplněné přihlášky ke studiu a zápisové lístky zasílejte na adresu školy nejpozději do 31. 8. 2016 včetně (viz zde rubrika "Aktuality"). Úřední hodiny pro veřejnost v červenci a srpnu 2016 - viz též v rubrice "Aktuality".


Střední odborné učiliště služeb Vodňany - SOUs Vodňany

Na našem odborném učilišti vyučujeme tříleté učební obory služeb a tříleté učební obory technické.

Kuchař - Kuchař - číšník - Cukrář - Zahradník

Strojní mechanik - Stravovací a ubytovací služby

 

Nové jednoleté obory - Zahradník, Cukrář

Nedostali jste se na školu, na kterou jste chtěli?
Nepromarněte rok čekáním na další možnost a využijte tento rok naplno!
 
 
 
 

Tříleté obory - nově Kuchař

 

 
 
 
   
SOU služeb Vodňany nabízí možnost prohlídky školy a pracovišť odborného výcviku v pracovních dnech rovněž individuálně (podle časových možností zájemců o studium).
 Doporučujeme se předem telefonicky ohlásit na telefonním čísle 383 390 516.
 

 
Střední odborné učiliště služeb Vodňany
Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany
tel: 383 390 516 - škola, 383 384 027 - domov mládeže
e-mail: sousvodnany@sousvodnany.cz zastupcereditele@sousvodnany.cz domovmladeze@sousvodnany.cz