Čtěte rozhovor ředitele školy, který poskytl Týdeníku Strakonicko - viz zde rubrika "Aktuality". Uchazečům o studium nabízíme atraktivní učební obory "Řezník-uzenář" a "Potravinářská výroba", přičemž pro tyto žáky je připravena řada výhod (viz zde "Informace o studiu" - stipendijní programy firem). Přihlášky na všechny učební obory nově zasílejte do 1. března 2017. Žákům všech učebních oborů poskytujeme při nástupu k 1. 9. 2017 pracovní oděv a obuv zdarma.


Střední odborné učiliště služeb Vodňany - SOUs Vodňany

  
Na našem odborném učilišti vyučujeme tříleté učební obory služeb a tříleté učební obory technické.
 

Řezník - uzenářPotravinářská výroba (řeznicko-uzenářské práce)

Kuchař - Kuchař - číšník - Cukrář - Zahradník

Strojní mechanik - Stravovací a ubytovací služby

 

Tříleté obory

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Jednoleté obory - Zahradník, Cukrář

Nedostali jste se na školu, na kterou jste chtěli?
Nepromarněte rok čekáním na další možnost a využijte tento rok naplno!
 
 
 
SOU služeb Vodňany nabízí možnost prohlídky školy a pracovišť odborného výcviku v pracovních dnech rovněž individuálně (podle časových možností zájemců o studium).
 Doporučujeme se předem telefonicky ohlásit na telefonním čísle 383 390 516.
 

 
Střední odborné učiliště služeb Vodňany
Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany
tel: 383 390 516 - škola, 383 384 027 - domov mládeže
e-mail: sousvodnany@sousvodnany.cz zastupcereditele@sousvodnany.cz domovmladeze@sousvodnany.cz