Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení od 2. 5. do 23. 5. 2017 - zatím jsou volná místa ve všech učebních oborech (viz více v rubrice "Aktuality"). Zápisové lístky z 1. kola lze zasílat poštou nebo odevzdávat v kanceláři školy do 9. května 2017 včetně. Žákům všech učebních oborů poskytujeme při nástupu k 1. 9. 2017 pracovní oděv a obuv zdarma.


Střední odborné učiliště služeb Vodňany - SOUs Vodňany

 
  

Tříleté obory 

Na našem odborném učilišti vyučujeme tříleté učební obory služeb
a tříleté učební obory technické.

Řezník - uzenář 

Potravinářská výroba
(řeznicko-uzenářské práce)

Kuchař - Kuchař - číšník

Cukrář - Zahradník

Strojní mechanik 

Stravovací a ubytovací služby

 
 
 
 
 
 
   
 

Jednoleté obory - Zahradník, Cukrář

Nedostali jste se na školu, na kterou jste chtěli?
Nepromarněte rok čekáním na další možnost a využijte tento rok naplno!
 
 
 
SOU služeb Vodňany nabízí možnost prohlídky školy a pracovišť odborného výcviku v pracovních dnech rovněž individuálně (podle časových možností zájemců o studium).
 Doporučujeme se předem telefonicky ohlásit na telefonním čísle 383 390 516.
 

 
Střední odborné učiliště služeb Vodňany
Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany
tel: 383 390 516 - škola, 383 384 027 - domov mládeže
e-mail: sousvodnany@sousvodnany.cz zastupcereditele@sousvodnany.cz domovmladeze@sousvodnany.cz